İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - igkh.gov.tr


YÖNETİM

Genel Sekreter

Prof. Dr. Behzat ÖZKAN

1964 yılında Trabzon-Sürmene'de doğdum. İlkokulu 1970 - 1975 yılları arasında Trabzon Sürmene'de Aşağı Ovalı İlkokulunda okudum. Lise tahsilimi, 1976-1981 yılları arasında Sürmene Lisesinde tamamladım. 1983 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek tıp eğitimime başladım. 1989 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.

1989-1990 yıllarıarasında Adıyaman ili Çelikhan ilçesi Kalecik Sağlık Ocağında mecburi hizmetimi yaptım.
1990 - 1994 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Pediatri Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi,
1994-1995 yılları arasında 9 ay süreyle pediatri uzmanlığı görevlerinde bulundum.
1995 Eylül ayında Yardımcı Doçent oldum.
Ocak 1996 - 1998 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalında Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalında yan dal ihtisası yaptım.
Kasım 1998 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bilim Dalının kurulması görevinde bulundum.Aralık 2000 tarihinde Doçentlik kadrosuna, Ocak 2006 tarihinde de Profesörlük kadrosuna atandım.
2000 - 2004 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundum.


Milli Pediatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı,European Pediatric Endocrinology Society, Amerikan Endokrinoloji Cemiyeti The Endocrine, Pediatrik Endokrinoloji Diabet Derneği üyeliklerim bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Vitamin D Eksikliğini Önleme Bilimsel Kurul Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Doğumsal Hipotiroidizm Tarama Programı Uygulama Geliştirme Bilimsel Kurul Üyeliği, Türkiye İyot Eksikliğini Önleme Programı Uygulama ve Geliştirme Bilimsel Kurul üyeliğim bulunmaktadır. Yurt dışı üniversitelerdeki çalışmalarım ise şöyle; Joslin Diabet Center/University of Maryland, Baltimore/Maryland/USA.2002.(İnsulin therapys in children with diabetes) Division of Endocrinology, Departments of Pediatrics, John's Hopkins University, Baltimore / Maryland /USA. 2002.(Metabolic bone diseases).


01.03.2012 - 02.11.2012 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yaptım. İyi bir akademisyen, bilimsel olarak kabiliyetli olduğuna inandığı ve daha aktif olabilecek bilim insanlarına gerektiğinde makamını devretme cesaretini kendinde bulmalıdır.